Škoda 15Tr02/6 #77 DP Hradec Králové
Hradec Králové-Pražské Předměstí, ulice Puškinova