Škoda 15Tr02/6 #77 DP Hradec Králové linka 2
Hradec Králové-Pražské Předměstí, ulice Puškinova