Irisbus Citelis 12M #672 RZ 2Z5 3915 DSZO
zastávka Podvesná VI
Zlín-Podvesná, ulice Podvesná VI