Renault Citybus 12M RZ 4A5 1718 DPÚK
Teplice-Řetenice, ulice Sklářská