Karosa B741.1908 #7009 SPZ CLJ 74-96 VETT l. 2
Česká Lípa, ulice náměstí Dr. Edvarda Beneše