Škoda 21Tr #391 DP Pardubice linka 5
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice třída Míru