Škoda 21Tr #391 DP Pardubice linka 5
Pardubice-Valdické Předměstí, ulice 17.listopadu