Karosa ŠM11.1630 detail vozu DSZO
místo: Vozovna DSZO
Zlín-Podvesná, ulice Podvesná XVII