Fotografie SOR C 9.5 5P6 8640 Autobusy Karlovy Vary | Horní Slavkov, třída Osvoboditelů | seznam-autobusu.cz
Po výměně dopravců v Plzeňském kraji se mnoho perspektivních vozidel tehdejšího ČSAD autobusy Plzeň odstěhovalo do jiných provozů spadajících pod koncern Z-Group. Mezi nimi nechyběl ani SOR C 9,5 5P6 8640, jenž nové působiště nalezl v sokolovské provozovně společnosti Autobusy Karlovy Vary. Na snímku z okraje Horního Slavkova vůz zrovna projíždí zastávkou Závod 3 odkazující svým názvem k nedaleké jámě Barbora, v níž se těžila uranová ruda.
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.