Fotografie Karosa B732.1654 419 (PMA 55-64) PMDP | seznam-autobusu.cz