Fotografie Karosa B732.1654 416 (PMA 55-67) PMDP | seznam-autobusu.cz