Fotografie Karosa B731.1653 407 (PMA 44-85) PMDP | seznam-autobusu.cz