Fotografie Karosa B731.1653 402 (PMA 44-80) PMDP | seznam-autobusu.cz