Fotografie Karosa B731.40 393 (PMA 36-51) PMDP | seznam-autobusu.cz