Fotografie Karosa B731.40 387 (PMA 36-58) PMDP | seznam-autobusu.cz