Fotografie Karosa B732.1654 423 (PMA 56-71) PMDP | seznam-autobusu.cz