Fotografie Karosa B732.1654 427 (PMA 72-88) PMDP | seznam-autobusu.cz