Škoda 14Tr11/6 #166 DSZO
zastávka Topolová
Zlín-Letná, ulice Mostní