Fotografie Renault Citybus 12M 2070 1328/II (9A9 8234) Veolia Transport Praha | Renault Citybus 12M 2070 1240 (1AN 1525) Veolia Transport Praha | Renault Citybus 12M 2070 1252/II (9A9 1120) Veolia Transport Praha | Praha-Vršovice, U Seřadiště, areál dopravce | seznam-autobusu.cz
skrýt mapu
Tato fotografie ještě nemá uložené souřadnice. Můžete nám pomoci tím, že na mapě určíte místo, kde se nachází fotografovaný objekt (prosíme o pokud možno přesné umístění, samozřejmě si můžete mapu přiblížit). Kliknutím na ono místo na mapu se zobrazí značka, kterou je vhodné ještě posunutím upřesnit.