Fotografie zachycující první měsíce provozu tohoto vozu v ulicích Adamova po přesunu z MHD Blansko. Na bočnicích vozu se tak místo znaků města Blanska (stříbrná pevnostní věž na modrém štítu) nově honosí loga města Adamova, a to vysoká pec, odkazující na zdejší zejména v minulosti proslulé zpracování lehce tavitelných rud již od pozdního halštatu. Za povšimnutí jistě stojí i poměrně vysoké ceny benzínu a nafty oproti době uveřejnění této fotografie. (stav ke dni 7.11.2020 D: 27,20 Kč; B: 27,70 Kč)