Z období 50. let minulého století, kdy znárodněním firmy Sodomka vznikla značka Karosa, pochází i tento oblouk zbudovaný v duchu socialistického realismu nacházející se v nejstarší části zástavby sídliště Poruba. I po takřka sedmdesáti letech bylo tehdy možné produkt našeho nejvýznamnějšího výrobce autobusů zhlédnout i v Ostravě. Jako zde na snímku v podobě vozu e.č. 6526, který narozdíl od oblouku, již tráví své poslední měsíce v ostravských ulicích.
zastávka Oblouk
Ostrava-Poruba, ulice Porubská