Pracovní vůz T3M e.č. 5413, v úpravě na sněhový pluh, marně vyčkává na první sněhové vločky letošní zimy na kusé 22. koleji motolské vozovny.