zastávka Kunratická sídliště
Liberec-Starý Harcov, ulice Olbrachtova