Linka X2 byla po dobu výluky mimořádně ukončena v náhradní zastávce Malodoubská.
zastávka Malodoubská
Liberec-Dolní Hanychov, ulice Ještedská