Nyní vůz slouží na školních linkách.
Karosa C935.1034 Récréo RZ 5Z5 0182 ?
místo: Jedenáctka VS
Praha-Chodov, ulice Mírového hnutí