místo: Havířov, Podlesí, odstavná plocha
Havířov-Podlesí, ulice Těšínská