Nový provoz linky č. 218 propojující sídliště Bynov s Horním Oldřichovem
Dekstra LF 38 CNG #706 RZ 9U9 2602 DP Děčín l. 218
zastávka Na vyhlídce
Děčín-Bynov, ulice Na vyhlídce