Irisbus Citelis 12M CNG #27 RZ 3C9 9127 COMETT PLUS l. 10
zastávka Nový hřbitov
Tábor-Ústecké předměstí, ulice Soběslavská