Výjezd z vozovny na odpolední část linky
Szeged-Újrókus, ulice Körtöltés