Karosa B732.1654 #1007 RZ 9S4 3905 ČSAD POLKOST l. 325
zastávka Rájecká
Praha, ulice U Starého mlýna