Od začátku září se na obnovený most mezi Jažlovicemi a Sklenkou přes dálnici D1 vrátil po předlouhých 11 letech provoz autobusové linky 469. Nejprve dočasná výluka veškeré dopravy (s výjimkou pěších a cyklistů) začala v dotčeném úseku v polovině srpna 2008 s předpokládaným znovuotevřením v březnu roku 2009, kdy však došlo k prohlášení výlukového stavu za stav trvalý. Následovaly roky slibování oprav a zároveň dalšího chátrání mostu, až bylo na jaře 2014 rozhodnuto, že dojde k jeho demolici bez náhrady a zároveň k vybudování obratiště u osady Sklenka (která nakonec zůstala po celých 11 let bez obsluhy VHD). Na konci října 2016 se osud mostu z roku 1941, který byl důležitou spojnicí mezi obcemi na obou stranách dálnice, naplnil, a náhrady se tamní obyvatelé dočkali až letos.
Karosa C954E.1360 #9217 RZ 4A8 4052 Arriva City l. 469 k/s 29
místo: silnice III/00323
Říčany-Jažlovice