Škoda 15T #9261 DP Praha l. 14
zastávka Palmovka
Praha-Libeň, ulice Na Žertvách