Irisbus Citelis 12M #672 RZ 2Z5 3915 DSZO
zastávka Družstevní
Zlín-Jižní Svahy, ulice Okružní