Vůz vypraven v rámci DOD dne 11.5.2019 na linku 5
místo: vozovna
Szeged-Újrókus, ulice Körtöltés