zastávka Hilarova
Ústí nad Labem-Skřivánek, ulice Bělehradská