zastávka Staré Předlice
Ústí nad Labem-Předlice, ulice náměstí Prokopa Velkého