Muzejní noc 2019
Karosa ŠM11.1630MOC #5842 SPZ OVC 05-37 DP Ostrava l. 964
místo: Ústřední dílny DPO
Ostrava-Martinov, ulice Martinovská