vůz schován v depozitáři historických vozidel
místo: garáže Hranečník
Ostrava-Slezská Ostrava, ulice Počáteční