MAVE-Fiat CiBus ENA 3Z #7301 RZ 5T3 2439 DP Ostrava
místo: garáže Hranečník
Ostrava-Slezská Ostrava, ulice Počáteční