SOR CN 12 SPZ/RZ 9B0 1858 ČSAD Kyjov Bus linka 667
zastávka Autobusové stanoviště
Kyjov, ulice Kollárova