SOR NS 12 Electric #3007 RZ BL-709TR DP Bratislava l. 65
Bratislava-Rača, ulice Na Pántoch