Karosa C934E.1351 SPZ/RZ AKA 02-25 KŽC linka NAD
místo: železniční stanice
Roztoky