Irisbus Citelis 12M #183 RZ 2E9 9274 DP Pardubice l. 6
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice Masarykovo náměstí