Irisbus Citelis 12M CNG #216 (SPZ/RZ 4E2 5392) DP Pardubice linka 8
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice Masarykovo náměstí