Škoda 21Tr #399 DP Pardubice linka 7
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice Masarykovo náměstí