Škoda 26Tr #329III DP Pardubice linka 2
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice Masarykovo náměstí