Škoda 24Tr Citelis 1A #322III DP Pardubice linka 1
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice Masarykovo náměstí