Škoda 28Tr #408 DP Pardubice linka 2
Pardubice-Zelené Předměstí, ulice Palackého třída