Iveco Urbanway 12M CNG #258 RZ 1TI 3812 ČSAD Havířov l. 416
Havířov-Podlesí, ulice Těšínská