Iveco Urbanway 12M CNG #259 RZ 1TI 3813 ČSAD Havířov l. 415
Havířov-Podlesí, ulice Těšínská